Fără TVA TVA inclus
  1. GENERAL

(a) În prezentele condiții: "Client" înseamnă Clientul indicat în Comandă; "Consumator" înseamnă un client care achiziționează Produse pentru uz personal la un sediu casnic; "Contract" înseamnă orice contract încheiat între Client și Orion Furnituri comerciale pentru vânzarea și cumpărarea de Produse care încorporează aceste Condiții; "Produse de protecție împotriva incendiilor" înseamnă produse destinate să contribuie la protecția împotriva incendiilor; "Preț" înseamnă prețul Produselor, astfel cum poate fi modificat în orice moment înainte de formarea unui Contract; "Produse" înseamnă produsele indicate în Comandă care urmează să fie furnizate de către Orion Furnituri comerciale; "Comandă" înseamnă o comandă de produse transmisă către Orion Furnituri comerciale fie online prin intermediul Site-ului, fie (ii) prin e-mail, fax sau telefon; " Orion Furnituri comerciale", "noi”, “us" înseamnă Orion Trade Supplies Ltd, o societate constituită în conformitate cu legile din Anglia, cu numărul de societate 9332448, cu sediul social la The Old Barn, Wood Street, Swanley, BR8 7PA, care își desfășoară activitatea sub denumirea comercială de Orion Furnituri comerciale; "Fișa tehnică a produsului" înseamnă toate documentele emise de un producător care conțin detalii privind furnizarea, manipularea și utilizarea în condiții de siguranță a unui produs, inclusiv, dar fără a se limita la fișele tehnice fișa cu date de securitate și ghidurile de aplicare; "Site" înseamnă Orion Site-ul web Trade Supplies; și "Trader" înseamnă un client care nu este un consumator.

(b) Prezentele condiții înlocuiesc toate declarațiile sau înțelegerile anterioare și conțin întregul acord dintre părți în legătură cu produsele. Toți ceilalți termeni și condiții sunt excluși, inclusiv orice alte condiții pe care Clientul ar putea pretinde că le aplică; orice alte condiții implicite prin lege, cursul anterior al tranzacțiilor comerciale și/sau obiceiurile comerciale

(c) Niciuna dintre Orion Angajații sau agenții de la Trade Supplies au autoritatea de a modifica sau completa aceste Condiții.

(d) Cuvintele de la singular includ pluralul și cele de la plural includ singularul.

(e) O trimitere la o lege sau la o dispoziție legală este o trimitere la aceasta în forma în vigoare la momentul respectiv, ținând seama de orice modificare, prelungire sau readoptare și include orice legislație subordonată în vigoare la momentul respectiv adoptată în temeiul acesteia.

(f) Vom prelucra toate datele cu caracter personal ale unui Client în conformitate cu politica noastră de confidențialitate stabilită pe Site.

  1. NOTIFICARE CĂTRE CONSUMATORI

Majoritatea produselor sunt destinate exclusiv utilizării comerciale și necesită o bună cunoaștere și înțelegere a produselor specializate și a modului de aplicare a acestora. Consumatorii pot trimite o Comandă pentru Produse, dar, în acest sens; Consumatorii recunosc și sunt de acord în mod expres că:

(a) anumite Produse nu pot fi returnate din cauza faptului că sunt inutilizabile sau în stare de revânzare

(b) anumite Produse nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății;

(c) anumite Produse nu pot fi returnate prin Royal Mail sau pot fi returnate doar prin Royal Mail cu condiția respectării anumitor cerințe de ambalare; și

(d) majoritatea produselor sunt destinate exclusiv utilizării profesionale, așa cum a fost stabilit de producătorul produsului și cum este indicat în fișa tehnică a produsului. În cazul în care comandați un Produs descris ca fiind destinat exclusiv utilizării profesionale, veți fi răspunzător față de noi pentru orice costuri, reclamații, daune, răspunderi, penalități și/sau amenzi pe care le vom suporta ca urmare.

  1. PROCESUL DE COMANDĂ

(a) Toate comenzile, indiferent de modul în care sunt plasate, fac obiectul prezentelor condiții

(b) Clientul sau reprezentantul acestuia poate plasa o comandă numai dacă are cel puțin 18 ani și dacă adresa de livrare se află în Regatul Unit. La cererea noastră, trebuie să ne furnizați dovezi ale vârstei dumneavoastră.

(c) Pentru toate comenzile plasate prin telefon, pe site-ul web sau prin e-mail, vom trimite imediat Clientului o comandă scrisă. Clientul trebuie să verifice cu atenție Comanda pentru a se asigura că Produsele stabilite în Comandă reflectă cu exactitate cerințele Clientului. În cazul în care sunt, orice modificări necesare la Comandă, Clientul va notifica Orion Trade Supplies prin e-mail în termen de 1 oră de la primirea comenzii, și Orion Trade Supplies modifică comanda în consecință, ceea ce poate include, pentru evitarea oricărui dubiu, o modificare a prețului. În cazul în care Clientul nu notifică Orion Trade Supplies de orice modificare a comenzii în termen de 1 oră de la primirea acesteia, atunci se consideră că Clientul a acceptat termenii comenzii și aceste condiții.

(d) Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către Orion Furnituri comerciale și, sub rezerva Condiției 2(a), un Contract cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic între Client și Orion Furnizările comerciale iau ființă numai dacă (i) Orion Trade Supplies primește onorariul integral sau prima tranșă a onorariului dacă suntem de acord cu plata în rate; și/sau (ii) Orion Trade Supplies livrează produsele.

(e) În cazul în care a luat naștere un Contract obligatoriu din punct de vedere juridic, recunoaștem că avem obligația legală de a furniza Produsele în conformitate cu aceste Condiții.

(f) Operatorii sunt responsabili pentru toate ordinele plasate de angajații lor. Comercianții nu pot reține sau compensa nicio plată datorată nouă cu nicio sumă datorată comerciantului.

  1. DESCRIEREA PRODUSELOR ȘI FIȘELE TEHNICE ALE PRODUSELOR

(a) Clientul este de acord că înainte de a plasa o comandă, Clientul a citit și a înțeles cea mai recentă Fișă tehnică a produsului pentru produsul respectiv. În cazul în care avem acces la Fișa tehnică a produsului de la producător, fie vom furniza o copie la cerere, fie vom include un link către Fișa tehnică a produsului disponibilă pe site-ul web al producătorului.

(b) Toate produsele sunt supuse disponibilității. Vom notifica Clientul în cazul în care toate sau o parte a unei comenzi este temporar în afara stocului, iar Clientul poate fie să anuleze Produsele care sunt în afara stocului și vom rambursa Clientul în mod corespunzător, fie Clientul poate selecta Produse alternative, sub rezerva oricărei ajustări corespunzătoare a Taxei sau Clientul va alege să le păstreze în stoc

  1. LIVRARE ȘI COLECTARE

(a) Datele și termenele de livrare sau de colectare (dacă este cazul) stabilite într-o Comandă sau solicitate în alt mod de către Client sau date de către Orion Livrările comerciale sunt oferite sau acceptate de Orion Furnizările comerciale sunt de bună credință, dar nu sunt garantate. Cu toate acestea, Clientul va notifica cu promptitudine Orion Trade Supplies în cazul în care nu a primit sau nu a colectat toate produsele care fac obiectul comenzii până la data de livrare stabilită. În cazul în care Clientul este un Consumator, vom livra Produsele sau vom pune la dispoziție Produsele pentru colectare în termen de 30 de zile de la încheierea Contractului.

(b) Livrarea se va face la adresa de livrare stabilită în Comandă, iar colectarea se va face la Orion Magazinul/magazinul "Trade Supplies" din Unit 4, Astbury Business Estate, Station Passage, Londra, SE15 2JR. Este posibil să fie necesară o semnătură validă la livrare sau colectare.

(c) Clientul trebuie să preia livrarea Produselor, iar livrarea va fi efectivă atunci când Produsele sunt descărcate la adresa de livrare. În cazul în care nu putem efectua o livrare ca urmare a unei acțiuni sau omisiuni a Clientului, ne rezervăm dreptul de a anula Comanda, de a rambursa Prețul plătit, mai puțin o sumă rezonabilă pentru costurile suplimentare de livrare și toate costurile de depozitare și orice alte costuri suportate de către Orion Furnituri Comerciale ca urmare a faptului că Clientul nu a acceptat livrarea Produselor.

(d) În cazul în care Clientul a notificat Orion Trade Supplies că intenționează să ridice produsele, clientul va ridica produsele în termen de 3 zile de la o notificare în acest sens. În cazul în care Clientul nu ridică Produsele în această perioadă de 3 zile, ne rezervăm dreptul de a anula Comanda, de a rambursa Prețul plătit, mai puțin o sumă rezonabilă pentru toate costurile de depozitare și orice alte costuri suportate de către Orion Furnituri Comerciale ca urmare a faptului că Clientul nu a colectat Produsele.

(e) Orion Trade Supplies poate livra Produsele sau poate pune la dispoziție Produsele pentru colectare în rate.

  1. PREȚ

(a) Prețurile nu includ TVA.

(b) Pentru comenzile prin telefon și e-mail, toate sumele datorate la Orion Furniturile comerciale vor fi plătite în contul menționat în comandă sau ca contract de credit prin BACS sau prin cec.

(c) Pentru comenzile online, acceptăm plata cu majoritatea cardurilor de credit și de debit și prin PayPal.

(d) Suma totală a prețului și toate costurile de livrare pentru o comandă sunt datorate înainte de livrare sau de colectare, după caz, dacă nu se convine altfel de către Orion Furnituri comerciale.

(e) În cazul în care Clientul nu plătește orice sumă până la data scadentă, pe lângă drepturile și căile de atac prevăzute în prezentele Condiții, Orion Furnizorii comerciali au dreptul la;

(i) să suspende livrarea sau ridicarea, după caz, a produselor până la efectuarea plății

(ii) să solicite costuri și dobânzi în temeiul Legii privind întârzierea la plata datoriilor comerciale (dobânzi) din 1998

(iii) reziliază contractul.

  1. PLATĂ

(a) Orion Trade Supplies are dreptul de a emite o factură pentru preț în orice moment înainte, la sau în orice moment după livrarea efectivă sau presupusă. Plata se efectuează de către Client la sau înainte de data scadentă, în pofida faptului că livrarea nu a avut loc și/sau că titlul de proprietate asupra Bunurilor nu a fost transferat către Client. Chitanțele de plată se eliberează numai dacă sunt solicitate în scris de către client. Orice întrebare sau dispută în legătură cu o factură trebuie să fie transmisă de către client în scris, cu detalii corespunzătoare, în termen de 7 zile de la data facturii.

(b) Pentru Clienții cu cont în limita creditului lor, fiecare factură generată de către Orion Furniturile comerciale pot fi adăugate în contul Clientului ca parte a procesului de comandă online (la alegerea Clientului), caz în care, cu excepția cazului în care alți termeni de plată a contului au fost conveniți în scris de către Orion Furnituri comerciale, se plătesc până la sfârșitul lunii calendaristice următoare datei facturii. Pentru Clienții fără Cont sau cu un Cont care și-a atins limita de credit, sau pentru Clienții cu Cont care nu au optat pentru adăugarea comenzii la contul lor, Prețul se plătește la momentul comenzii. Termenul de plată este esențial

(c) Orion Trade Supplies își rezervă dreptul, la discreția sa absolută, de a anula contul

(d) Orion Trade Supplies își rezervă dreptul de a suspenda Contul în cazul în care limita de credit este atinsă sau decide, indiferent de motiv, că are nevoie de o garanție din partea Clientului, alta decât cea deja furnizată (dacă este cazul), pentru îndeplinirea și achitarea obligațiilor Clientului în cadrul oricărui Contract sau pentru orice alt motiv pe care îl consideră rezonabil. Clientul este de acord să depună toate eforturile pentru a se asigura că orice garanție suplimentară solicitată de către Orion Sunt furnizate consumabile comerciale (inclusiv, dar fără a se limita la, o terță parte care oferă o garanție) Orion Trade Supplies poate decide să restabilească Contul dacă Clientul furnizează garanția necesară sau îndeplinește orice alte condiții care trebuie îndeplinite de către Orion Furnituri comerciale.

(e) În cazul în care Orion Trade Supplies își exercită dreptul de a anula sau de a suspenda contul, în conformitate cu Condițiile 7. (c) și 7. (d), respectiv, toate sumele datorate către Orion Livrările comerciale efectuate de către Client la data anulării sau suspendării vor fi imediat datorate și plătibile, cu excepția cazului în care se convine altfel de către Orion Furnituri comerciale și Orion Trade Supplies poate continua să tranzacționeze cu Clientul pe baza celor stabilite în Condiția 7. (b) pentru Clienții care nu au un Cont.

(f) Nici o plată nu se consideră a fi fost primită până când Orion Trade Supplies a primit numerar sau fonduri compensate și toate sumele de plătit către Orion Livrările comerciale în cadrul unui contract devin scadente imediat după rezilierea acestuia, indiferent de modul în care se produce. Toate plățile se efectuează către Orion Furnituri comerciale, astfel cum este indicat în confirmarea de comandă și/sau în factura (aceasta din urmă prevalează) emisă de către Orion Furnituri comerciale

(g) Clientul va efectua toate plățile datorate în temeiul Contractului în întregime, fără nicio deducere, fie prin compensare, cerere reconvențională, reducere, diminuare sau în alt mod, cu excepția cazului în care Clientul are o hotărâre judecătorească valabilă care solicită plata unei sume egale cu o astfel de deducere, prin Orion Furnizări comerciale către client.

(h) Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac ale sale, în cazul în care orice sumă datorată de Client nu este plătită în conformitate cu Contractul Orion Furnizorii comerciali pot face toate sau oricare dintre următoarele:

(i) să trateze unul sau toate contractele ca fiind repudiat de către client;

(ii) fără notificare prealabilă, suspendă sau anulează livrarea bunurilor în temeiul contractului și al oricărui alt contract, până când clientul plătește integral suma (sumele) neachitată(e);

(iii) corespunzătoare oricărei plăți efectuate de către Client în cadrul oricărui alt Contract cu Orion Comerț Furnituri comerciale pentru a plăti orice sume restante ca Orion Trade Supplies poate, la propria discreție, să considere că este necesar;

(iv) percepe o dobândă la o rată anuală de 8% peste rata de bază a Băncii Angliei (o parte a unei luni fiind considerată ca o lună întreagă în scopul calculării dobânzii);

(v) să solicite dobânzi și/sau compensații în temeiul Legii privind întârzierea la plată a datoriilor comerciale (dobânzi) din 1998 (cu modificările ulterioare);

(vi) să factureze Clientului orice și toate costurile suportate de către Orion Recuperarea de către Trade Supplies a sumelor datorate (inclusiv, fără a se limita la cheltuielile de judecată pe bază de despăgubire)

8. ANULARE

(a) Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către Orion Furnituri comerciale, sau așa cum se poate stabili în Orion Politica de returnare a Trade Supplies (10), clientul nu are dreptul de a anula contractul. În cazul în care Clientul anulează Contractul (cu sau fără Orion Acordul/consimțământul Trade Supplies), Clientul va fi obligat să plătească Prețul și orice alte sume datorate către Orion Furnituri comerciale în temeiul Contractului în întregime (mai puțin orice taxe de livrare și/sau alte taxe, dacă acestea nu sunt aplicabile), cu excepția cazului în care se convine altfel în scris de către Orion Furnituri comerciale

(b) Orice sumă plătibilă de către Client în temeiul Condiției 8(a) va fi, dacă nu a fost deja facturată de către Orion Furnituri comerciale, să fie facturate de Orion Trade Supplies în termen de 14 zile de la data anulării și, dacă nu i se cere altfel de către Orion Furnituri comerciale, va fi plătită de către client în conformitate cu condiția 7

9. PRODUSE DEFECTE SAU LIPSĂ

(a) În cazul în care Clientul este un consumator, Orion Trade Supplies garantează că Produsele sunt de calitate satisfăcătoare și adecvate scopului. În cazul în care Clientul este un comerciant, Orion Trade Supplies va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că produsele sunt de o calitate satisfăcătoare și adecvate scopului.

(b) Clientul trebuie să inspecteze produsele imediat după recepție. Cu excepția cazului în care Clientul este un consumator, se va considera că a acceptat Produsele ca fiind în conformitate cu Contractul, cu excepția cazului în care o notificare scrisă de respingere pe baza neconformității cu Contractul este primită în scris de către Orion Trade Supplies în termen de 24 de ore de la data livrării sau a colectării, după caz, sau (în cazul în care defectul nu a fost evident în urma unei inspecții rezonabile) în termen de 7 zile de la descoperirea defectului. În cazul în care Clientul este un consumator, Orion Trade Supplies solicită ca Clientul să notifice Orion Trade Supplies cu promptitudine în ceea ce privește orice defect al unui produs sau produse lipsă.

(c) În cazul în care, după ce a fost transmisă o notificare de respingere valabilă către Orion Furnituri comerciale în conformitate cu aceste Condiții, comportamentul Clientului nu este în concordanță cu o astfel de respingere, inclusiv în cazul în care Clientul a utilizat Produsul, se consideră că acesta le-a acceptat.

(d) În cazul în care se demonstrează că Orion Satisfacția rezonabilă a Trade Supplies că un Produs este defect sau lipsește, Orion Trade Supplies va rambursa prețul de achiziție sau va înlocui produsul într-un interval de timp rezonabil, în mod gratuit ÎN CAZUL ÎN CARE CLIENTUL ESTE UN COMERCIANT, O ASTFEL DE RAMBURSARE SAU ÎNLOCUIRE ESTE ORION TRADE SUPPLIES SINGURA RĂSPUNDERE ÎN LEGĂTURĂ CU ORICE DEFECT. Produsele de înlocuire sunt acoperite de aceste Condiții. Produsele despre care se presupune că nu sunt conforme cu Contractul vor fi păstrate, pe cât posibil, pentru inspecție de către Orion Comerț Furnituri și în cazul în care Orion Trade Supplies este de acord să înlocuiască produsele, produsul defect va fi pus la dispoziție pentru colectare de către Orion Trade Supplies sau transportatorul desemnat de acesta.

(e) Orion Trade Supplies nu oferă garanție pentru furnizarea de produse albe. Utilizatorul final trebuie să înregistrați produsul la telefon sau pe site la producător pentru o garanție de până la trei ani. Orion Consumabile pentru comerț poate înlocui sau schimba doar articolele defecte sau deteriorate la livrare. Clientul are responsabilitatea de a inspecta bunurile la livrare pentru a evita dezamăgirile.

(f) Orion Trade Supplies nu exclude nicio răspundere care nu poate fi exclusă între Client, inclusiv un consumator, și Orion Furnituri comerciale în temeiul oricărei dispoziții din legislația aplicabilă.

10. GARANȚII ȘI RETURURI

(a) Sub rezerva condițiilor 10(d) - 10(g), Orion Trade Supplies garantează că Bunurile vor fi conforme în toate aspectele materiale cu descrierea lor și cu specificațiile aplicabile în cadrul Contractului la momentul livrării și, dacă nu se convine altfel de către Orion Comerț Furnituri în scris, Orion Trade Supplies nu oferă nicio altă garanție în ceea ce privește Bunurile Orion Trade Supplies se va strădui (dar nu garantează) să transfere beneficiul oricărei garanții sau garanții pentru Mărfuri acordate către Orion Furnizările comerciale de către producătorul relevant către client.

(b) Sub rezerva Condițiilor 10(d) - 10(g), în cazul în care Bunurile în cauză nu sunt conforme cu garanția oferită de către Orion Furnituri comerciale în conformitate cu Condiția 10(a) sau orice altă garanție oferită în scris de către Orion Furnizări comerciale în ceea ce privește bunurile, Orion Trade Supplies va înlocui, la alegerea sa, astfel de bunuri (sau partea defectă) sau va emite o notă de credit la rata contractuală proporțională către client, cu condiția ca acesta:

(i) notifică în scris orice încălcare a garanției către Orion Furnituri comerciale în termen de 7 zile de la momentul în care Clientul descoperă sau ar fi trebuit să descopere acest lucru; și

(ii) Orion Trade Supplies o posibilitate rezonabilă, după primirea notificării, de a examina bunurile relevante, iar clientul (dacă nu s-a convenit altfel și sub rezerva unei taxe de manipulare rezonabile în circumstanțe pentru colectarea de către Orion Trade Supplies) returnează bunurile respective (sau partea respectivă) la Orion Sediul Trade Supplies pe cheltuiala clientului

(c) În cazul în care se aplică o garanție a producătorului pentru Bunuri și Orion Trade Supplies a fost de acord să asiste Clientul să depună o cerere în cadrul garanției, aceasta va fi supusă respectării de către Client a termenilor Contractului, a garanției producătorului și a oricăror condiții/instrucțiuni rezonabile impuse de către Orion Furnituri comerciale.

(d) Condiția 10(c) nu se aplică în cazul în care defectul apare ca urmare a uzurii normale, a neglijenței Clientului sau a nerespectării Condițiilor sau a nerespectării Orion Instrucțiunile orale sau scrise ale Trade Supplies', ale furnizorilor săi sau ale producătorilor cu privire la depozitarea, instalarea, punerea în funcțiune, utilizarea sau întreținerea Bunurilor sau (dacă nu există) bunele practici comerciale sau dacă Clientul utilizează în continuare Bunurile după ce a dat o notificare către Orion Furnizări comerciale în conformitate cu condiția 10(c) sau dacă Clientul modifică, schimbă, manipulează sau repară aceste bunuri

(e) În cazul în care Orion Trade Supplies respectă Condiția 10(c), nu va mai avea nicio răspundere pentru o încălcare a garanției din Condiția 10(a) în ceea ce privește aceste bunuri. În cazul în care livrarea Bunurilor nu este refuzată de către Client și acesta nu notifică Orion Trade Supplies în conformitate cu condiția 10(b), clientul nu are dreptul de a respinge bunurile, Orion Trade Supplies nu va avea nicio răspundere pentru un astfel de defect sau pentru încălcarea garanției, iar Clientul va fi obligat să plătească Prețul ca și cum Bunurile ar fi fost livrate în conformitate cu Contractul.

(f) Orice Bunuri returnate de către Client în conformitate cu Condiția 10(b) vor aparține Orion Comerț Furnituri cu excepția cazului în care Orion Trade Supplies repară astfel de bunuri în conformitate cu Condiția 10(b) Prezentele Condiții se vor aplica oricăror bunuri reparate sau de înlocuire furnizate de către Orion Furnituri comerciale.

(g) Orion Opinia rezonabilă a Trade Supplies cu privire la cauza defectului este definitivă și obligatorie, cu excepția cazului în care Clientul poate furniza dovezi concludente care să ateste contrariul.

11. DISCLAIMER

Orion Trade Supplies nu va avea nicio responsabilitate față de Client pentru:

(a) orice pierdere sau deteriorare a proprietății sau vătămare corporală cauzată de neglijența Clientului, inclusiv, dar fără a se limita la, neutilizarea de către Client a Produselor în conformitate cu Fișa tehnică a produsului.

(b) orice informații furnizate cu privire la Produse de către Orion Furnituri comerciale care nu sunt în concordanță cu fișa tehnică a produsului; și/sau

(c) Riscul asupra Bunurilor va fi transferat Clientului în momentul în care Bunurile sunt livrate la Punctul de livrare, titlul de proprietate asupra Bunurilor nu va fi transferat Clientului până când Orion Trade Supplies a primit (în numerar sau în fonduri compensate) de la Client:

(i) prețul integral al bunurilor plus TVA; și

(ii) toate celelalte sume care se datorează Orion Furnituri comerciale de la client.

12. FORȚA MAJORĂ

(a) Orion Trade Supplies își rezervă dreptul de a amâna data livrării Bunurilor sau de a anula Contractul (în fiecare caz, fără răspundere față de Client) dacă este împiedicată sau întârziată în desfășurarea activității sale din cauza unor circumstanțe care nu pot fi controlate în mod rezonabil, inclusiv, fără a se limita la, acte de forță majoră, acțiuni guvernamentale, război sau situații de urgență națională, acte de terorism, proteste, revolte, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, conflicte de muncă (altele decât în legătură cu Orion Forța de muncă proprie a Trade Supplies),pandemie sau restricții sau întârzieri care afectează furnizorii sau transportatorii, sau incapacitatea sau întârzierea obținerii de bunuri de calitate adecvată, cu condiția ca, dacă evenimentul în cauză continuă pentru o perioadă continuă mai mare de 30 de zile, Clientul să aibă dreptul de a notifica în scris Orion Trade Supplies să rezilieze contractul

13. ÎNCETARE

Orion Trade Supplies poate (fără a aduce atingere celorlalte drepturi sau căi de atac) să rezilieze sau să suspende

Orion Furnituri comerciale Orion Furnituri comerciale executarea integrală sau a oricărei părți neexecutate a contractului dacă:

(a) Clientul încalcă orice termen al oricărui Contract cu Orion Furnituri comerciale, inclusiv, dar fără a se limita la neplata sumelor datorate până la data scadentă;

(b) Clientul intră în faliment sau insolvabilitate sau dacă un administrator judiciar sau un grevat intră în posesia unei părți importante din activele Clientului; sau

(c) Orion Trade Supplies are motive rezonabile pentru a suspecta că un eveniment din Condiția 12.(a) va avea loc sau că Clientul nu va plăti sumele datorate la data scadentă.

14. INDEMNIZAȚIE

(a) Clientul va fi obligat să plătească Orion Furnizori comerciali (la cerere scrisă) pentru, și despăgubiți Orion Furnituri comerciale împotriva tuturor costurilor, cheltuielilor și pierderilor rezonabile suportate sau suportate de către Orion Furnituri comerciale (inclusiv, dar fără a se limita la, orice pierderi directe, indirecte sau indirecte, pierderi de profit, pierderi de reputație, daune materiale, pierderea oportunității de a utiliza resursele în altă parte și costuri juridice pe bază de despăgubire) care rezultă direct sau indirect din frauda, neglijența sau nerespectarea sau întârzierea nerezonabilă a respectării de către client a oricăreia dintre condiții

15. LIMITAREA RĂSPUNDERII

(a) Sub rezerva celorlalte Condiții și prevederi ale Contractului, Condiția 15 stabilește întreaga răspundere financiară a Orion Trade Supplies (inclusiv orice răspundere pentru actele sau omisiunile angajaților, agenților și subcontractanților săi) față de Client în ceea ce privește orice încălcare a Contractului și orice declarație, declarație, act ilicit sau omisiune, inclusiv neglijență, care decurge din sau în legătură cu Contractul.

(b) Sub rezerva condițiilor 15.(c) și 15.(d)

(i) Orion Trade Supplies nu va fi răspunzător față de Client pentru nicio pierdere economică pură, pierdere de profit, pierdere de afaceri, epuizarea fondului comercial sau în alt mod (în fiecare caz, indiferent dacă este directă, indirectă sau consecventă) sau orice pretenții pentru pierderi indirecte, speciale sau consecvente, daune sau compensații de orice fel (indiferent de cauză) care decurg din, din sau în legătură cu Contractul

(ii) Orion Răspunderea totală a Trade Supplies în contract, răspundere delictuală (inclusiv încălcarea obligațiilor legale sau neglijență), fals în declarații, restituire sau în alt mod care rezultă din sau în legătură cu Contractul va fi limitată la 10.000 de lire sterline sau la Preț (oricare dintre acestea este mai mare)

(c) Toate garanțiile, condițiile și alți termeni implicați de lege sau de dreptul comun sunt, în cea mai mare măsură permisă de lege, excluși din Contract.

(d) Nicio dispoziție din Condiții sau din Contract nu exclude sau limitează Orion Răspunderea Trade Supplies pentru deces sau vătămare corporală cauzată de Orion Neglijență a Trade Supplies sau pentru fraudă sau declarații false frauduloase.

16. DIVERSE

(a) Contractul nu poate fi cesionat de către Client fără Orion Acordul prealabil scris al Trade Supplies.

(b) Notificările trebuie să fie transmise în scris către Orion Trade Supplies' sau adresa Clientului de pe Comandă și sunt considerate livrate în prima zi lucrătoare după trimiterea manuală sau în a treia zi lucrătoare după ce au fost plasate cu plata anticipată în poșta de primă clasă la adresa Clientului sau a Clientului Orion Adresa "Trade Supplies"

(c) Nici o nerespectare de către Orion Trade Supplies de a pune în aplicare orice prevedere a contractului va fi interpretată ca o renunțare la drepturile sale legate de aceasta sau de a sancționa orice încălcare ulterioară.

(d) În cazul în care se constată că o dispoziție a Contractului este invalidă sau inaplicabilă, aceasta va avea efect în măsura maximă permisă de lege sau, dacă nu este permisă, se consideră eliminată.

(e) Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Anglia, iar instanțele din Anglia și Țara Galilor vor avea jurisdicție exclusivă în ceea ce privește contractul.