Inc. ÁFA Kivéve ÁFA
  1. GENERAL

(a) Ezekben a feltételekben: "Ügyfél" a Megrendelésen feltüntetett Ügyfél; "Fogyasztó"a Termékeket személyes használatra, háztartási helyiségben vásároló vásárló;"Szerződés": az Ügyfél és az alábbiak közötti bármely szerződés Orion A jelen Feltételeket tartalmazó Termékek eladására és vásárlására vonatkozó Kereskedelmi Szállítmányok; "Tűzvédelmi termékek"a tűz elleni védelmet szolgáló termékek;"Ár" a Termékek ára, amely a Szerződés létrejötte előtt bármikor módosulhat; "Termékek"a megrendelésen feltüntetett, a következő által szállítandó termékek" Orion Kereskedelmi kellékek; "Megrendelés"a Termékekre vonatkozó megrendelés, amelyet a Orion Trade Supplies vagy online a Honlapon keresztül, vagy (ii) e-mailben, faxon vagy telefonon; " Orion Trade Supplies", "mi”, “us" azt jelenti Orion Trade Supplies Ltd egy Anglia törvényei szerint bejegyzett társaság, amelynek cégjegyzékszáma 9332448, székhelye: The Old Barn, Wood Street,Swanley,BR8 7PA, és amely a következő néven kereskedik Orion Kereskedelmi kellékek; "Termék adatlap"a gyártó által kiadott minden olyan dokumentum, amely a termék biztonságos szállítására, kezelésére és használatára vonatkozó részleteket tartalmazza, beleértve többek között a műszaki adatlapokat, a biztonsági adatlapokat és az alkalmazási útmutatókat;"Oldal" a következő Orion Trade Supplies weboldal; és "Kereskedő" olyan Ügyfél, aki nem Fogyasztó.

(b) A jelen Feltételek minden korábbi nyilatkozat vagy megállapodás helyébe lépnek, és tartalmazzák a felek közötti teljes megállapodást a Termékekkel kapcsolatban. Minden más feltétel és kikötés kizárt, beleértve azokat is, amelyeket az Ügyfél alkalmazni kíván; a törvény, a korábbi kereskedelmi forgalom és/vagy a kereskedelmi szokások alapján hallgatólagosan alkalmazott feltételeket

(c) Egyik sem Orion A Trade Supplies alkalmazottai vagy ügynökei jogosultak a jelen Feltételek módosítására vagy kiegészítésére.

(d) Az egyes számban szereplő szavak magukban foglalják a többes számot, a többes számban szereplő szavak pedig az egyes számot.

(e) A jogszabályra vagy jogszabályi rendelkezésre való hivatkozás a mindenkor hatályos jogszabályra való hivatkozás, figyelembe véve annak bármely módosítását, kiterjesztését vagy újbóli hatályba léptetését, és magában foglalja az annak alapján hozott, mindenkor hatályos alárendelt jogszabályokat is.

(f) Az Ügyfél valamennyi személyes adatát a Webhelyen meghatározott adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban kezeljük.

  1. ÉRTESÍTÉS A FOGYASZTÓKNAK

A legtöbb termék kizárólag kereskedelmi felhasználásra készült, és a speciális termékekkel és azok alkalmazásával kapcsolatos jó ismereteket és megértést igényel. A Fogyasztók leadhatják a Termékek megrendelését, de ezzel a Fogyasztók kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy:

(a) bizonyos Termékek nem küldhetők vissza, mert használhatatlan vagy újraértékesíthető állapotban vannak

(b) bizonyos Termékek egészségvédelmi okokból nem küldhetők vissza;

(c) bizonyos Termékek nem küldhetők vissza a Royal Mail által, vagy csak bizonyos csomagolási követelmények mellett küldhetők vissza a Royal Mail által; és

(d) a legtöbb Termék kizárólag professzionális felhasználásra alkalmas, a Termék gyártója által meghatározott és a Termék adatlapján feltüntetett módon. Ha Ön olyan Terméket rendel, amely kizárólag professzionális felhasználásra van leírva, akkor Ön felel velünk szemben minden olyan költségért, követelésért, kárért, felelősségért, büntetésért és/vagy bírságért, amely ennek következtében felmerül.

  1. MEGRENDELÉSI FOLYAMAT

(a) Minden megrendelésre, függetlenül attól, hogy milyen formában adta le, a jelen Feltételek vonatkoznak

(b) A Vevő vagy a Vevő képviselője csak akkor adhat le megrendelést, ha legalább 18 éves, és a szállítási cím az Egyesült Királyságban van. Kérésünkre igazolnia kell életkorát.

(c) Minden telefonon, weboldalon vagy e-mailben leadott megrendelés esetén haladéktalanul írásos megrendelést küldünk az Ügyfélnek. Az Ügyfélnek gondosan ellenőriznie kell a Megrendelést, hogy a Megrendelésben meghatározott Termékek pontosan tükrözzék az Ügyfél igényeit. Ha a Megrendelésben bármilyen módosításra van szükség, az Ügyfélnek értesítenie kell a következőket Orion Trade Supplies e-mailben a megrendelés kézhezvételétől számított 1 órán belül, és Orion A Trade Supplies ennek megfelelően módosítja a megrendelést, ami a kétségek elkerülése érdekében magában foglalhatja az ár módosítását is. Ha a Megrendelő nem értesíti Orion Trade Supplies a megrendelés bármely változásáról a kézhezvételtől számított 1 órán belül, akkor úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél elfogadta a megrendelés és a jelen feltételek feltételeit.

(d) Hacsak írásban másképp nem állapodik meg a Orion Kereskedelmi szállítások, és a 2. a) feltételre is figyelemmel, jogilag kötelező erejű szerződés jön létre a Vevő és a Orion A kereskedelmi szállítmányok csak akkor jönnek létre, ha i) Orion A Trade Supplies megkapja a teljes díjat vagy a díj első részletét, ha részletfizetésbe egyezünk bele; és/vagy (ii) Orion A Trade Supplies szállítja a termékeket.

(e) Ha jogilag kötelező erejű szerződés jött létre, elismerjük, hogy jogi kötelezettségünk a termékeknek a jelen feltételeknek megfelelő szállítása.

(f) A kereskedők felelősek az alkalmazottaik által leadott valamennyi megbízásért. A Kereskedők nem tarthatnak vissza vagy számolhatnak el semmilyen nekünk járó kifizetést a Kereskedőnek járó összeggel szemben.

  1. A TERMÉKEK LEÍRÁSA ÉS A TERMÉK ADATLAPOK

(a) A Vevő vállalja, hogy a Megrendelés leadása előtt elolvasta és megértette a Termékre vonatkozó legfrissebb Termék Adatlapot. Amennyiben a gyártótól hozzáférünk a Termék Adatlaphoz, kérésre vagy átadunk egy példányt, vagy mellékelünk egy linket a gyártó weboldalán elérhető Termék Adatlapra.

(b) Minden termék a rendelkezésre állás függvénye. Értesítjük a Vevőt, ha a Megrendelés egésze vagy egy része ideiglenesen nem áll rendelkezésre, és a Vevő vagy lemondhatja a készletből kifogyott Termékeket, és mi ennek megfelelően visszatérítjük a Vevőnek, vagy a Vevő választhat alternatív Termékeket, a Díj megfelelő kiigazítása mellett, vagy a Vevő úgy dönt, hogy a visszarendelésben tartja

  1. SZÁLLÍTÁS ÉS BEGYŰJTÉS

(a) a Megrendelésben meghatározott, vagy a Vevő által egyébként kért, illetve a Vevő által megadott szállítási vagy átvételi időpontok és határidők (ha vannak) Orion A kereskedelmi szállítmányokat a következők adják vagy fogadják el Orion Kereskedelmi kínálat jóhiszeműen, de nem garantált. A Vevő azonban köteles haladéktalanul értesíteni Orion Trade Supplies, ha a megadott szállítási határidőig nem kapta meg vagy nem vette át a megrendelés tárgyát képező összes Terméket. Ha a Vevő Fogyasztó, akkor a Szerződés megkötésétől számított 30 napon belül szállítjuk a Termékeket, vagy begyűjtésre rendelkezésre bocsátjuk a Terméket.

(b) A szállítás a Megrendelésben megadott szállítási címre történik, az átvétel pedig a következő címen történik Orion Trade Supplies" üzlet/raktár az Astbury Business estate 4. egységében, Station Passage, London, SE15 2JR. Szállításkor vagy átvételkor érvényes aláírásra lehet szükség.

(c) A Vevő köteles átvenni a Termékeket, és a szállítás akkor lép hatályba, amikor a Termékeket a szállítási címen kirakodják. Ha a Vevő cselekménye vagy mulasztása miatt nem tudjuk teljesíteni a szállítást, fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a megrendelést, visszatérítsük a kifizetett árat, levonva egy ésszerű összeget a további szállítási költségekért és minden tárolási költségért, valamint minden egyéb költségért, amely a következőknél merül fel Orion Kereskedelmi szállítások a termékek átvételének a Vevő általi elmulasztása miatt.

(d) Ha az Ügyfél értesítette Orion Trade Supplies, hogy szándékában áll a Termékek átvétele, a Vevő köteles a Termékeket az erre vonatkozó értesítéstől számított 3 napon belül átvenni. Ha a Vevő nem veszi át a Termékeket ezen a 3 napos időszakon belül, fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a megrendelést, visszatérítsük a kifizetett árat, levonva egy ésszerű összeget a tárolási költségekért és minden egyéb költségért, amely a következőknél merül fel Orion Kereskedelmi szállítások a Vevő által a Termékek átvételének elmulasztása miatt.

(e) Orion A Trade Supplies szállíthatja a termékeket, vagy a termékeket részletekben történő átvételre is rendelkezésre bocsáthatja.

  1. ÁRA

(a) Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

(b) Telefonos és e-mailes megrendelések esetén az összes esedékes összeget a Orion A kereskedelmi szállítások kifizetése a megrendelésen feltüntetett számlára vagy a szerződéses hitelszerződés BACS vagy csekk útján.

(c) Az online megrendelések esetében a legtöbb nagy hitel- és bankkártyával, valamint a PayPal segítségével történő fizetést elfogadjuk.

(d) Az ár teljes összege és a megrendelés összes szállítási költsége a szállítás vagy az átvétel előtt esedékes, kivéve, ha az alábbi felek másként állapodtak meg Orion Kereskedelmi kellékek.

(e) Ha az Ügyfél nem fizet meg bármely összeget az esedékesség időpontjáig, a jelen Feltételekben meghatározott jogokon és jogorvoslati lehetőségeken túlmenően, Orion A kereskedelmi szállítók jogosultak;

(i) felfüggesztheti a termékek szállítását vagy átvételét a fizetésig

(ii) a kereskedelmi adósságok késedelmes megfizetéséről szóló 1998. évi törvény (kamat) alapján költségeket és kamatokat követelhet

(iii) felmondja a szerződést.

  1. FIZETÉS

(a) Orion A Trade Supplies jogosult az árról bármikor számlát kiállítani a tényleges vagy vélelmezett szállítást megelőzően, azt követően vagy azt követően. Az Ügyfélnek az esedékesség napján vagy azt megelőzően kell fizetnie, annak ellenére, hogy a szállítás nem történt meg és/vagy az áruk tulajdonjoga nem szállt át az Ügyfélre. Fizetési bizonylatot csak akkor állítunk ki, ha a Vevő ezt írásban kéri. A számlával kapcsolatos bármilyen kérdést vagy vitát az Ügyfélnek a számla keltétől számított 7 napon belül írásban kell benyújtania, a megfelelő részletekkel együtt.

(b) A hitelkeretükön belüli számlavevői ügyfelek esetében minden egyes számla, amelyet a Orion A Kereskedelmi szállítások az online rendelési folyamat részeként (a Vevő választása szerint) hozzáadhatók a Vevő számlájához, amely esetben - hacsak a Vevő írásban nem állapodott meg más számlafizetési feltételekről - a Vevőnek a következő feltételek mellett kell fizetnie a számláján Orion Kereskedelmi áruk, a számla keltét követő naptári hónap végéig kell kifizetni. Számlával nem rendelkező vagy a hitelkeretét elérő számlával rendelkező Ügyfelek esetében, illetve olyan Számlás Ügyfelek esetében, akik nem döntöttek úgy, hogy a megrendelést hozzáadják a számlájukhoz, az árat a megrendelés időpontjában kell megfizetni. A fizetési határidő a lényeges

(c) Orion A Trade Supplies fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje a Számlát

(d) Orion A Trade Supplies fenntartja a jogot a számla felfüggesztésére, ha a hitelkeretet elérte, vagy bármilyen okból úgy dönt, hogy az Ügyféltől a már nyújtott biztosítékon (ha van ilyen) kívül más biztosítékot igényel a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez és teljesítéséhez, vagy bármely más, általa indokoltnak tartott okból. Az Ügyfél vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az alábbiak által megkövetelt további biztosítékokat Orion Kereskedelmi ellátmányok (beleértve, de nem kizárólagosan, a harmadik fél által nyújtott garanciát) Orion A Trade Supplies dönthet a számla visszaállításáról, ha az Ügyfél biztosítja a kért biztosítékot, vagy teljesíti a következő feltételek teljesítését Orion Kereskedelmi kellékek.

(e) Ha Orion A Trade Supplies a 7. feltételekkel összhangban gyakorolja a számla törlésére vagy felfüggesztésére vonatkozó jogát. (c) és 7. (d) pontban foglaltaknak megfelelően, minden, a Orion A Megrendelő által a lemondás vagy felfüggesztés időpontjában teljesített kereskedelmi szállítások azonnal esedékesek és fizetendők, kivéve, ha a Megrendelő másként nem állapodik meg Orion Kereskedelmi kellékek, és Orion A Trade Supplies a 7. feltételben foglaltak alapján folytathatja a kereskedelmet a Vevővel. (b) Számla nélküli ügyfelek esetében.

(f) Egyetlen kifizetés sem minősül beérkezettnek, amíg Orion A Trade Supplies készpénzt vagy elszámolt pénzeszközt kapott, és minden, a következőknek fizetendő összeget megkapott Orion A szerződés szerinti kereskedelmi szállítások a szerződés megszűnésekor azonnal esedékessé válnak, függetlenül attól, hogy az milyen módon történik. Minden kifizetést a következő címre kell teljesíteni Orion A kereskedelmi szállítások a megrendelés visszaigazolásán és/vagy a számlán (ez utóbbi az irányadó) feltüntetetteknek megfelelően, amelyet a következők állítanak ki Orion Kereskedelmi kellékek

(g) Az Ügyfél köteles a Szerződés alapján esedékes valamennyi fizetést teljes egészében, beszámítás, ellenkövetelés, engedmény, csökkentés vagy más módon történő levonás nélkül teljesíteni, kivéve, ha az Ügyfél érvényes bírósági végzéssel rendelkezik, amely az ilyen levonásnak megfelelő összeg megfizetését írja elő Orion Kereskedelmi szállítások a Vevőnek.

(h) egyéb jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül, ha az Ügyfél által fizetendő bármely összeg nem a Szerződésnek megfelelően kerül kifizetésre Orion A kereskedelmi szállítók a következők mindegyikét vagy bármelyikét megtehetik:

(i) bármely vagy valamennyi Szerződést az Ügyfél által visszautasítottnak tekintheti;

(ii) értesítés nélkül felfüggesztheti vagy törölheti a Szerződés szerinti Áruk szállítását, illetve bármely más Szerződés alapján, amíg a Vevő a kintlévőség(ek)et teljes egészében ki nem fizeti;

(iii) a Megrendelő által bármely más szerződés alapján teljesített bármely kifizetést a következőkkel Orion Kereskedelmi árukészletek a kintlévőségek kifizetésére, mivel Orion A Trade Supplies saját belátása szerint megfelelőnek tartja;

(iv) a Bank of England alapkamatlába feletti 8%-os éves kamatot számít fel (a kamatszámítás szempontjából egy hónap egy része teljes hónapnak minősül);

(v) kamatot és/vagy kártérítést követelhet a kereskedelmi adósságok késedelmes megfizetéséről szóló (módosított) 1998. évi törvény (Kamat) alapján;

(vi) kiszámlázza az Ügyfélnek az összes felmerülő költséget Orion Trade Supplies a követelések behajtása (beleértve, korlátozás nélkül, a jogi költségeket kártérítés alapján)

8. LEMONDÁS

(a) Hacsak írásban másképp nem állapodik meg a Orion Kereskedelmi szállítmányok, vagy ahogyan azt a Orion Trade Supplies visszaküldési szabályzata (10), a Vevő nem jogosult a Szerződéstől elállni. Ha a Vevő a szerződéstől eláll (akár a szerződéssel együtt, akár anélkül), a Orion Trade Supplies beleegyezése/megegyezése) a Megrendelő köteles megfizetni az árat és minden egyéb, a következőknek járó összeget Orion A szerződés szerinti kereskedelmi szállítások teljes egészében (levonva a szállítási és/vagy egyéb díjakat, ha azok nem alkalmazandók), kivéve, ha a következő felek írásban másként állapodtak meg Orion Kereskedelmi kellékek

(b) Az Ügyfél által a 8.(a) feltétel alapján fizetendő bármely összeg, amennyiben azt még nem számlázta ki a Orion A kereskedelmi szállítmányokat a következő számlázza ki Orion Trade Supplies a felmondás időpontjától számított 14 napon belül, és hacsak a Bizottság másképp nem rendelkezik Orion Kereskedelmi szállítások, a 7. feltételnek megfelelően a Vevőnek kell fizetnie

9. HIBÁS VAGY HIÁNYZÓ TERMÉKEK

(a) Ha az Ügyfél Fogyasztó, Orion A Trade Supplies garantálja, hogy a termékek megfelelő minőségűek és rendeltetésszerűek. Ha a Vevő kereskedő, Orion A Trade Supplies minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a termékek megfelelő minőségűek és rendeltetésszerűek legyenek.

(b) A Vevő köteles a Termékeket átvételkor azonnal megvizsgálni. Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, úgy kell tekinteni, hogy a Vevő elfogadta a Termékeket a Szerződésnek megfelelőnek, kivéve, ha a Szerződésnek való meg nem felelés miatti elutasításról szóló írásbeli értesítést a következő címre írásban megkapja a Vevő Orion Trade Supplies a szállítás vagy átvétel napjától számított 24 órán belül, vagy (ha a hiba ésszerű vizsgálat során nem volt nyilvánvaló) a hiba felfedezését követő 7 napon belül. Ha a Vevő fogyasztó, Orion A Trade Supplies kéri, hogy a Vevő értesítse Orion A Trade Supplies haladéktalanul értesíti a Trade Supplies-t a termékben lévő hibák vagy hiányzó termékek tekintetében.

(c) Ha az elutasításról szóló érvényes értesítés kézhezvételét követően Orion Kereskedelmi szállítások a jelen Feltételekkel összhangban, a Vevő magatartása nem áll összhangban az elutasítással, beleértve azt is, ha a Vevő használta a terméket, a Vevő úgy tekintendő, hogy elfogadta azokat.

(d) Ha bizonyítottan Orion Trade Supplies ésszerű megelégedésére, hogy a Termék hibás vagy hiányzik, Orion A Trade Supplies vagy visszatéríti a vételárat, vagy ésszerű időn belül díjmentesen kicseréli a terméket HA AZ ÜGYFÉL KERESKEDŐ, AZ ILYEN VISSZATÉRÍTÉS VAGY CSERE ORION TRADE SUPPLIES A KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉG BÁRMELY HIBÁVAL KAPCSOLATBAN. A csere termékek a jelen Feltételek hatálya alá tartoznak. Azokat a termékeket, amelyek állítólag nem felelnek meg a Szerződésnek, lehetőség szerint meg kell őrizni ellenőrzés céljából a következők számára Orion Trade Supplies és ahol a Orion A Trade Supplies vállalja, hogy kicseréli a termékeket, a hibás terméket a következő felek bocsátják rendelkezésre átvételre Orion Trade Supplies vagy az általa kijelölt fuvarozó.

(e) Orion A Trade Supplies nem vállal garanciát a fehéráruk szállítására. A végfelhasználónak regisztrálja a terméket telefonon vagy a weboldalon keresztül a gyártónál, akár három év garanciát is vállalva. Orion Kereskedelmi kellékek csak a hibás vagy sérült kiszállítású termékeket tudja kicserélni vagy cserélni. Az ügyfél felelőssége; a kiszállításkor ellenőrizze az árut, hogy elkerülje a csalódást.

(f) Orion A Trade Supplies nem zár ki semmilyen olyan felelősséget, amely nem zárható ki a Vevő, beleértve a Fogyasztót is, és Orion Kereskedelmi szállítások az alkalmazandó jogszabályok bármely rendelkezése alapján.

10. JÓTÁLLÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

(a) A 10. d)-10. g) feltételekre is figyelemmel, Orion A Trade Supplies szavatolja, hogy az áruk minden lényeges szempontból megfelelnek a leírásnak és a Szerződés szerinti alkalmazandó specifikációnak a szállítás időpontjában, és hacsak a felek másképp nem állapodnak meg Orion Kereskedelmi szállítások írásban, Orion A Trade Supplies nem nyújt egyéb garanciát az árukra vonatkozóan Orion A Trade Supplies törekszik arra (de nem garantálja), hogy az árukra vonatkozó szavatosság vagy garancia előnyeit átruházza a következőkre Orion Az érintett gyártó által a Megrendelőnek nyújtott kereskedelmi szállítások.

(b) A 10(d)-10(g) feltételek szerint, ha az érintett áruk nem felelnek meg az alábbiak által nyújtott jótállásnak Orion A 10. a) feltételnek megfelelően vagy bármely más, a következők által írásban megadott garancia Orion Kereskedelmi szállítások az áruk tekintetében, Orion A Trade Supplies saját választása szerint kicseréli az ilyen árukat (vagy a hibás alkatrészt), vagy jóváírást állít ki a Megrendelőnek a Szerződés arányos díjazásában, feltéve, hogy a Megrendelő:

(i) a jótállás bármely megsértéséről írásban értesíti a következőt Orion A kereskedelmi szállítások az attól az időponttól számított 7 napon belül, amikor a Megrendelő felfedezi vagy fel kellett volna fedeznie; és

(ii) ad Orion A Trade Supplies az értesítés kézhezvételét követően ésszerű lehetőséget kap az érintett áruk megvizsgálására, a Vevő pedig (eltérő megállapodás hiányában és az adott körülmények között ésszerű kezelési költség mellett az átvételért fizetett Orion Trade Supplies) az érintett árukat (vagy azok megfelelő részét) visszaküldi a következő címre Orion Trade Supplies telephelyén a Megrendelő költségére

(c) Ha az árukra gyártói garancia vonatkozik és Orion A Trade Supplies beleegyezett abba, hogy segítséget nyújt a Vevőnek a jótállási igény érvényesítésében, ennek feltétele, hogy a Vevő megfeleljen a Szerződés feltételeinek, a gyártó jótállási nyilatkozatának és az alábbiak által előírt ésszerű feltételeknek/utasításoknak Orion Kereskedelmi kellékek.

(d) A 10. (c) feltétel nem alkalmazandó, ha a hiba a szokásos elhasználódás, az Ügyfél gondatlansága vagy a Feltételek be nem tartása, illetve az alábbiak be nem tartása következtében keletkezik Orion A Trade Supplies, beszállítóinak vagy a gyártóknak az áruk tárolására, telepítésére, üzembe helyezésére, használatára vagy karbantartására vonatkozó szóbeli vagy írásbeli utasításai, vagy (ha ilyenek nincsenek) a jó kereskedelmi gyakorlat, vagy a Megrendelő az áruk bármilyen további használatát a következő értesítését követően végzi el Orion Kereskedelmi szállítások a 10. c) feltételnek megfelelően vagy a Vevő megváltoztatja, módosítja, rosszul kezeli vagy javítja az ilyen árukat

(e) Ha Orion A Trade Supplies megfelel a 10(c) feltételnek, nem vállal további felelősséget a 10(a) feltételben foglalt garancia megszegéséért az ilyen áruk tekintetében. Ha a Vevő nem utasítja vissza az áruk szállítását, és a Vevő nem értesíti a következőket Orion A 10(b) feltételnek megfelelően a Vevő nem jogosult az Áruk visszautasítására, Orion A Trade Supplies nem vállal felelősséget az ilyen hibákért vagy garanciavállalás megszegéséért, és a Vevő köteles az árat úgy megfizetni, mintha az árukat a Szerződésnek megfelelően szállították volna le.

(f) Az Ügyfél által a 10.(b) feltétel alapján visszaküldött áruk a következők tulajdonát képezik Orion Kereskedelmi kellékek, kivéve, ha Orion A Trade Supplies a 10. b) feltételnek megfelelően javítja meg az ilyen árukat Orion Kereskedelmi kellékek.

(g) Orion A Trade Supplies ésszerű véleménye a hiba okát illetően végleges és kötelező érvényű, kivéve, ha a Megrendelő meggyőző bizonyítékot tud szolgáltatni az ellenkezőjére.

11. DISCLAIMER

Orion A Trade Supplies nem vállal felelősséget az Ügyféllel szemben a következőkért:

(a) a Vevő gondatlansága által okozott vagyoni vagy személyi károkért, beleértve, de nem kizárólagosan, a Termék Adatlapnak megfelelő használat elmulasztását a Vevő részéről.

(b) a termékekkel kapcsolatban a következők által szolgáltatott bármely információra Orion Kereskedelmi kellékek, amelyek nincsenek összhangban a termék adatlapjával; és/vagy

(c) Az áruk veszélye akkor száll át az Ügyfélre, amikor az árukat a szállítási pontra szállítják, az áruk tulajdonjoga csak akkor száll át az Ügyfélre, ha Orion Trade Supplies megkapta (készpénzben vagy elszámolt pénzeszközben) a Vevőtől:

(i) az Áruk teljes Ára plusz az ÁFA; és

(ii) minden egyéb összeg, amely a következőknek jár Orion Kereskedelmi szállítások a Vevőtől.

12. FORCE MAJEURE

(a) Orion A Trade Supplies fenntartja magának a jogot, hogy elhalassza az áruk szállításának időpontját vagy felbontsa a Szerződést (minden esetben a Vevővel szembeni felelősség nélkül), ha az ésszerű befolyásán kívül eső körülmények miatt akadályoztatva van vagy késik az üzleti tevékenységének folytatásában, beleértve, de nem kizárólagosan, az isteni cselekményeket, kormányzati intézkedéseket, háborút vagy nemzeti szükségállapotot, terrorcselekményeket, tüntetéseket, lázadást, polgári zavargást, tűz, robbanás, árvíz, járvány, munkaügyi vitákat (kivéve a következőkkel kapcsolatosakat) Orion Trade Supplies saját munkaereje), világjárvány vagy a szállítókra vagy fuvarozókra vonatkozó korlátozások vagy késedelmek, illetve a megfelelő minőségű szállítások beszerzésének képtelensége vagy késedelme, feltéve, hogy ha a szóban forgó esemény 30 napot meghaladóan folyamatosan fennáll, a Megrendelő jogosult írásban értesíteni a Orion Kereskedelmi szállítások a szerződés felmondására

13. MEGSZÜNTETÉS

Orion A Trade Supplies (egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül) megszüntetheti vagy felfüggesztheti

Orion Kereskedelmi kellékek' Orion Kereskedelmi kellékek' a Szerződés egészének vagy bármely fennálló részének teljesítése, ha:

(a) az Ügyfél megszegi a Szerződés bármely feltételét a következőkkel Orion Kereskedelmi szállítások, beleértve, de nem kizárólagosan, az esedékes összegek határidőre történő megfizetésének elmulasztását;

(b) az Ügyfél csődbe megy vagy fizetésképtelenné válik, vagy ha az Ügyfél eszközeinek bármely lényeges része csődgondnok vagy teherhordó birtokába kerül; vagy

(c) Orion A Trade Supplies-nak alapos oka van feltételezni, hogy a 12.(a) feltételben szereplő esemény bekövetkezik, vagy hogy az Ügyfél nem fogja az esedékes összegeket az esedékesség időpontjában megfizetni.

14. INDEMNITÁS

(a) Az Ügyfél köteles fizetni Orion Kereskedelmi szállítmányok (írásbeli felszólításra) és kártalanítja a következőket Orion A Trade Supplies által elszenvedett vagy elszenvedett valamennyi ésszerű költség, kiadás és veszteség ellen Orion Kereskedelmi szállítások (beleértve, de nem kizárólagosan, minden közvetlen, közvetett vagy következményes veszteséget, elmaradt nyereséget, hírnévveszteséget, vagyoni kárt, az erőforrások máshol történő felhasználásának lehetőségének elvesztését és jogi költségeket kártérítési alapon), amelyek közvetlenül vagy közvetve az Ügyfél csalásából, gondatlanságából vagy a Feltételek bármelyikének be nem tartásából, illetve a betartás ésszerűtlen késedelméből erednek

15. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

(a) A Szerződés egyéb feltételeire és rendelkezéseire is figyelemmel a 15. feltétel meghatározza az alábbiak teljes pénzügyi felelősségét Orion Trade Supplies (beleértve az alkalmazottai, ügynökei és alvállalkozói cselekedeteiért vagy mulasztásaiért való felelősséget) a Megrendelővel szemben a Szerződés bármely megszegése, valamint a Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő bármely kijelentés, nyilatkozat, jogellenes cselekmény vagy mulasztás, beleértve a gondatlanságot is.

(b) A 15. c) és 15. d) feltételekre is figyelemmel

(i) Orion A Trade Supplies nem vállal felelősséget a Megrendelővel szemben semmilyen tisztán gazdasági veszteségért, elmaradt haszonért, üzleti veszteségért, a goodwill elvesztéséért vagy másért (minden esetben akár közvetlen, közvetett vagy következményes), illetve semmilyen közvetett, különleges vagy következményes veszteségre, kárra vagy kártérítésre vonatkozó követelésért (függetlenül attól, hogy milyen okból), amely a Szerződés alapján, abból vagy azzal kapcsolatban merül fel

(ii) Orion A Trade Supplies teljes felelőssége szerződés, kártérítés (beleértve a törvényes kötelességszegést vagy gondatlanságot), félrevezetés, visszaszolgáltatás vagy más, a Szerződés alapján, abból vagy azzal kapcsolatban felmerülő okokból 10 000 fontra vagy az árra korlátozódik (amelyik a nagyobb)

(c) A törvény vagy a szokásjog által implikált minden szavatosság, feltétel és egyéb feltétel a törvény által megengedett legteljesebb mértékben ki van zárva a Szerződésből.

(d) A Feltételekben vagy a Szerződésben semmi sem zárja ki vagy korlátozza a következőket Orion A Trade Supplies felelőssége az alábbiak által okozott halálesetért vagy személyi sérülésért Orion Trade Supplies gondatlansága vagy csalás vagy csalárd félrevezetés miatt.

16. EGYÉB

(a) A Szerződést az Ügyfél nem ruházhatja át anélkül, hogy a következők nélkül Orion Trade Supplies előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

(b) Az értesítéseket írásban kell küldeni a következő címre Orion Trade Supplies vagy a megrendelésen szereplő megrendelői címre, és a kézbesítést követő első munkanapon, vagy a harmadik munkanapon az első osztályú postai küldemény előre fizetve történő elhelyezését követő harmadik munkanapon kézbesítettnek minősülnek a megrendelő vagy a megrendelő címére Orion A Trade Supplies címe

(c) Nem mulasztja el Orion A Trade Supplies a Szerződés bármely rendelkezésének érvényesítésére vonatkozó jogainak feloldásaként értelmezendő, illetve a Szerződés bármely további megszegésének szankcionálására.

(d) Ha a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az a törvény által megengedett legnagyobb mértékben hatályban marad, vagy ha ez nem megengedett, akkor töröltnek tekintendő.

(e) A Szerződésre Anglia törvényei az irányadók, és a Szerződéssel kapcsolatban Anglia és Wales bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.